Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

KOI Thé - Phan Xích Long

137 Cù Lao (Ngã 3 Phan Xích Long và Cù Lao), P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee