Nhà hàng -Chi nhánh

Burger King - Thảo Điền

20 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee