Yan Coffee & Tea - Nguyễn Tri Phương
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Yan Coffee & Tea - Nguyễn Tri Phương

240 Nguyễn Tri Phương, P. 4, Quận 10, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 22:30
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0