Café/Dessert -Chi nhánh

Uncle Tea - Trà Đài Loan - Lão Tử

21/31 Lão Tử, P. 11, Quận 5, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
29,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0