Trà Sữa ChowTea Delivery - Hoài Thanh
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa ChowTea Delivery - Hoài Thanh

113H/73 Hoài Thanh, P. 14, Quận 8, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 22:00
19,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0