The Coffee House - 46 Lê Thiệt
Café/Dessert -Chi nhánh

The Coffee House - 46 Lê Thiệt

46 Lê Thiệt, P. Phú Thọ Hoà, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee