The Coffee House - 403A - 405A Lê Đại Hành
Café/Dessert -Chi nhánh

The Coffee House - 403A - 405A Lê Đại Hành

403A - 405A Lê Đại Hành, P. 11, Quận 11, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0