The Coffee House - 403 Phan Huy Ích
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

The Coffee House - 403 Phan Huy Ích

403 Phan Huy Ích, P. 14, Gò Vấp, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee