The Coffee House - 18 Hồng Hà
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

The Coffee House - 18 Hồng Hà

18 Hồng Hà, P.2, Tân Bình, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee