The Coffee House - 16/3 Hoàng Việt
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

The Coffee House - 16/3 Hoàng Việt

16/3 Hoàng Việt, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee