Royaltea Vietnam By Hongkong - No.1 - Đường D9
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea Vietnam By Hongkong - No.1 - Đường D9

75 Đường D9, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee