Pizza Hut - Nơ Trang Long
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Hut - Nơ Trang Long

130 Nơ Trang Long, P. 14, Bình Thạnh, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
150,000 - 330,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee