Pizza Hut - Hồng Bàng
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Hut - Hồng Bàng

307A Hồng Bàng, P. 11, Quận 5, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee