Phúc Long Trương Vĩnh Ký
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Trương Vĩnh Ký

329 Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee