Phúc Long Trường Chinh
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Trường Chinh

493A Trường Chinh, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee