Phúc Long Republic Plaza
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Republic Plaza

Republic Plaza, 18E Cộng Hòa, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee