Phúc Long Cộng Hoà
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Cộng Hoà

1B Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 77,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee