Phúc Long 66B Nguyễn Sỹ Sách
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long 66B Nguyễn Sỹ Sách

66B Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
35,000 - 75,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee