Phúc Long 42 Thăng Long
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long 42 Thăng Long

42 Thăng Long, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
35,000 - 75,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee