Phúc Long 271 Bàu Cát
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long 271 Bàu Cát

271 Bàu Cát, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
35,000 - 75,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee