Ning Cha - Trà Chanh Hong Kong - Trần Khắc Chân
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Ning Cha - Trà Chanh Hong Kong - Trần Khắc Chân

59 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee