Kiado Fruits - Trái Cây Nhập Giá Tốt - Tạ Quang Bửu
Shop/Cửa hàng

Kiado Fruits - Trái Cây Nhập Giá Tốt - Tạ Quang Bửu

1002 Tạ Quang Bửu, P. 6, Quận 8, TP. HCM
110,000 - 580,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee