Highlands Coffee - Trà, Cà Phê & Bánh - Phan Huy Ích 2
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Trà, Cà Phê & Bánh - Phan Huy Ích 2

53 Phan Huy Ích, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
19,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee