Highlands Coffee - Trà, Cà Phê & Bánh - 87 Tân Thắng Tân Phú
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Trà, Cà Phê & Bánh - 87 Tân Thắng Tân Phú

87C Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee