Highlands Coffee - Trà, Cà Phê & Bánh - 55 Vườn Lài
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Trà, Cà Phê & Bánh - 55 Vườn Lài

55 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
9,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee