Highlands Coffee - Pico Plaza
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Pico Plaza

20 Bis Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
9,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee