Hamburger Bò Miếng Hapi - Điện Biên Phủ
Quán ăn, Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh

Hamburger Bò Miếng Hapi - Điện Biên Phủ

625 Điện Biên Phủ, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 90,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0