GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0139 - Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0139 - Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

2217 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Nhà Bè, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
3,000 - 383,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee