Domino’s Pizza - Phạm Hồng Thái
Nhà hàng -Chi nhánh

Domino’s Pizza - Phạm Hồng Thái

24 Phạm Hồng Thái, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
49,000 - 199,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Quét mã để đặt món
trên app Shopee