Domino’s Pizza - Nguyễn Ảnh Thủ
Nhà hàng -Chi nhánh

Domino’s Pizza - Nguyễn Ảnh Thủ

31/1B Nguyển Ảnh Thủ, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Quét mã để đặt món
trên app Shopee