Dì Hai - Trà Sữa & Ăn Vặt - Shop Online
Shop Online

Dì Hai - Trà Sữa & Ăn Vặt - Shop Online

215A Nguyễn Phúc Chu, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
2đánh giá trên ShopeeFood
12,000 - 53,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee