Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Yersin
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Yersin

142 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee