Con Sói - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen - Hồ Thị Kỷ
Café/Dessert -Chi nhánh

Con Sói - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen - Hồ Thị Kỷ

107 Hồ Thị Kỷ, P. 1, Quận 10, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0