Cơm Chay Diệu Vy - Huỳnh Đình Hai
Ăn chay -Chi nhánh

Cơm Chay Diệu Vy - Huỳnh Đình Hai

58 Huỳnh Đình Hai, P. 14, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 20:00
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0