Chè Khúc Bạch Sài Gòn
Shop Online

Chè Khúc Bạch Sài Gòn

30/24/2 Phùng Văn Cung, P. 7, Phú Nhuận, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
18,000 - 27,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0