Bách Hoá Tài Phúc - 45Q Ông Ích Khiêm
Yêu thích
Shop/Cửa hàng

Bách Hoá Tài Phúc - 45Q Ông Ích Khiêm

45Q Ông Ích Khiêm, P. 10, Quận 11, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee