Secret Garden - Bingsu & Kem Trứng
Café/Dessert

Secret Garden - Bingsu & Kem Trứng

348 Phan Châu Trinh, P. Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0