Kem Ký - Trần Quốc Toản
Café/Dessert

Kem Ký - Trần Quốc Toản

10 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 33,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0