Hẻm - Nước Dừa & Nước Ép - 176/9 Nguyễn Hoàng
Café/Dessert

Hẻm - Nước Dừa & Nước Ép - 176/9 Nguyễn Hoàng

176/9 Nguyễn Hoàng, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0