Bunny Coffee & Milktea
Café/Dessert

Bunny Coffee & Milktea

14 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 44,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0