Vạn món deal hời giảm 50000đ

Vạn món ngon, mời bạn deal hot giảm tới 50.000Đ. Nhập mã MOIBAN30K để được giảm 50%, tối đa 30.000, cho đơn từ 0Đ Nhập mã MOIBAN50 để được giảm 50.000, cho đơn từ 100.000Đ. Số lượng mã ưu đãi có hạn mỗi ngày.

200địa điểm