Highlands Coffee

Ưu đãi 09/10, 10/10: Món 1Đ + Voucher 50.000Đ - Exclusive deal - Trà giảm 99% còn 1Đ, áp dụng cho đơn từ 99.000Đ 1.Trà Thạch Đào 2.Trà Sen Vàng (Củ năng) 3.PhinDi Hạnh Nhân 4.Trà Thanh Đào - Nhập mã HIGHLANDS50 - Giảm 50.000Đ, áp dụng cho đơn từ 100.000Đ Số lượng có hạn. ShopeeFood ngay!

193địa điểm