Freeship tới 35.000Đ

Khám phá mã ưu đãi vận chuyển, giảm tới 35.000, số lượng có hạn, đặt ngay thôi. Nhập mã FSS0D để được miễn 15.000 phí vận chuyển, áp dụng cho đơn từ 0Đ. Nhập mã FSS18 để được miễn 18.000 phí vận chuyển, áp dụng cho đơn từ 60.000. Nhập mã FSS20 để được miễn 20.000 phí vận chuyển, áp dụng cho đơn từ 75.000. Nhập mã FSS35 hoặc FSS35K để được miễn 35.000 phí vận chuyển.

200địa điểm